Word Lid
menu
Word Lid

Nieuws

Voorstel Vlaams Belang Bilzen om opcentiemen te verlagen wordt weggestemd door meerderheid.

Op de gemeenteraad van 5 mei 2020 deed het Vlaams Belang een concreet voorstel om de opcentiemen te verlagen van 970,00 euro naar 913,00 euro. De meerderheid ging hier echter niet op in. De opcen...

Lees meer »
Vlaams Belang Bilzen stelt verlaging opcentiemen voor

Vlabel kondigt op zijn website de indiening van een ontwerp van decreet aan dat de gemeenten “uitzonderlijk” de mogelijkheid zal geven om de tarieven van hun opcentiemen op de onroerende voorheffin...

Lees meer »
Vakantie in eigen streek

De impact van het coronavirus op het toerisme in Limburg is heel groot en zal dat vermoedelijk ook nog een tijd blijven. Het Vlaams Belang wil daarom ‘Vlaanderen Vakantieland’ terug laten opnemen i...

Lees meer »
Uitstel behandeling pensioendossiers mijnwerkers

Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren zijn voor een groot stuk, wat je noemt, forensengemeenten. Dat wil kortweg zeggen dat het merendeel van de arbeidende bevolking niet in eigen gemeente aan de slag i...

Lees meer »
Gemeenteraad buitenspel gezet in coronadossier.

Op 13 maart deed het Vlaams Belang concrete voorstellen om de effecten van de coronacrisis wat draaglijker te maken voor de Bilzenaar (zie link).https://bilzen.vlaamsbelang.org/nl/site/nieuws/coron...

Lees meer »
Coronacrisis: lokale maatregelen nodig. Dringend!

Vlaams Belang Bilzen vraagt aan het stadsbestuur om extra maatregelen te treffen om de coronacrisis het hoofd te bieden.  Lees hieronder ons persbericht en in de bijlage de prangende vragen d...

Lees meer »
1 2 3 4 5