Word Lid
menu
Word Lid

Lijsttrekker

Annick Ponthier

Annick Ponthier werd op 24 oktober 1971 geboren te Bilzen. Haar liefde voor taal bepaalt haar studiekeuze en in 1992 behaalt ze haar diploma van Bedrijfsvertaler. Daarna gaat ze aan de slag bij een groot meubelbedrijf waar ze hoofd van de administratieve dienst werd.

Bilzen, haar geboortestad, is het politieke epicentrum van Limburg.
Dit heeft zeker invloed gehad op haar politiek engagement. Reeds vanaf haar studententijd engageert ze zich in verscheidene sociale en culturele verenigingen. Ook later in haar leven weigert ze aan de zijlijn te blijven staan en wil ze zich via de politieke weg actief inzetten voor onze samenleving. Haar Vlaams-nationalistische overtuiging leidt haar naar de enige politieke beweging die consequent de belangen van de Vlamingen verdedigt: Vlaams Belang.

Ze werd op 8 oktober 2006 verkozen tot gemeenteraadslid in Bilzen en tot provincieraadslid, waar ze zetelde als lid van de Commissie Welzijn, waar thema’s als gezinsbeleid, ouderenzorg, integratie-, gezondheids- en drugbeleid behandeld worden.
Tussen 2009 en 2014 vertegenwoordigt ze de Limburgse kiezer in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en is ze lid van de commissie Landsverdediging, Legeraankopen en Buitenlandse missies.

Tot op heden zetelt ze in de gemeenteraad van Bilzen, waar ze als fractieleider van de Vlaams Belang-fractie de belangen van de Bilzenaar dient. Ze is tevens politieraadslid en lid van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf.

Als lid van de VVB (Vlaamse Volksbeweging) en stichtend-lid van serviceclub Marnixring Brigand is Annick ook erg geëngageerd binnen de brede Vlaamse Beweging.

Onder het voorzitterschap van Gerolf Annemans zetelde ze in het nationaal partijbestuur, vandaag zetelt ze nog steeds in de partijraad, het hoogste orgaan van de partij.

De partijraad van het Vlaams Belang duidde Annick Ponthier onlangs aan als lijsttrekker van het Vlaams Belang in Bilzen. De verdere samenstelling van de lijst zal later bekendgemaakt worden. Samen strijden ze voor een veilig, leefbaar en Vlaams Bilzen.