menu
Word Lid
Vlaams Belang stemt kritisch voor bij stemming fusie Bilzen-Hoeselt

Het Vlaams Belang is principieel voorstander van vrijwillige fusies tussen gemeenten. 

Er dient echter aan een aantal voorwaarden te moeten voldaan worden. 

  1. Zo mag het geen "postjes-verhaal" worden en moet het algemeen belang altijd primeren op het persoonlijk belang. De berichten in de media doen vaak anders vermoeden. 
  2. De procedure moet transparant gevoerd worden. Dit was bij de procedure van de naamkeuze allerminst het geval. 
  3. Er heerst nog veel onduidelijkheid m.b.t. de besteding van de €500/inwoner schuldkwijtschelding na de fusie. Voor het Vlaams Belang mag deze rechtstreeks terugvloeien naar de burger in de vorm van een lastenverlaging. 
  4. En last but not least: er heeft geen volksraadpleging plaatsgevonden. Men heeft blijkbaar schrik van de stem van de burger. Dat is nochtans pure democratie. 

Er werd dus aan deze belangrijke criteria niet (volledig) voldaan en het is voor ons moeilijk om een blanco cheque naar de toekomst toe uit te schrijven. 

Wij kijken desondanks hoopvol vooruit naar de toekomst, en o.w.v. de immense inspanningen die er zijn gebeurd, zal onze fractie bij deze eindstemming voor stemmen.


ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF