menu
Word Lid
Fusie Bilzen-Hoeselt? Maximale burgerinspraak!

Vlaams Belang Bilzen heeft op de gemeenteraad van 7 februari 2023 bij wijze van toegevoegd agendapunt de stemming gevraagd over een volksbevraging m.b.t. de nakende fusie tussen Bilzen en Hoeselt. 

Het Vlaams Belang heeft namelijk geen angst voor de stem van het volk. Wij willen de burger net meer macht geven. Meer democratie dus. Het is daarom dat wij vragen dat iedere inwoner van Bilzen en Hoeselt zich kan uitspreken over de nakende fusie via een volksbevraging. Wij pleiten ook voor een maximale dienstverlening in beide gemeenten in de toekomst.

De meerderheid van ToB en Beter Bilzen stemde tegen. De andere oppositiepartijen Groen, N-VA en Vooruit onthielden zich. 

Lees hieronder de tekst van ons toegevoegd agendapunt: 

Voorstel van beslissing: burgerinspraak omtrent de fusie tussen Bilzen en Hoeselt 2/02/2023

Inleiding

De fusieplannen tussen Bilzen en Hoeselt werden op 28 juni 2021 principieel goedgekeurd in beide gemeenteraden.

Vrijwillige fusies worden door de Vlaamse regering sterk aangemoedigd. De houding van bevoegd minister voor Binnenlands Bestuur was hierin van meet af aan duidelijk en formeel: de fusie moet van onderuit gedragen zijn.

Er is met andere woorden nood aan een stevig draagvlak bij de bevolking en maximale burgerparticipatie en -inspraak zijn bijgevolg noodzakelijk.

Door Bilzen en Hoeselt werden al tal van inspanningen geleverd om een en ander zo transparant mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurde echter vooral op intern organisatorisch vlak, waarover nu meer klaarheid is. In de komende weken en maanden zullen de burgers en belanghebbenden geïnformeerd worden over wat de fusie voor hen inhoudt.

Op basis hiervan kunnen zij hun mening vormen. De stem van het volk werd tot op heden nog niet gehoord.

Gelet op

  • Het Decreet Lokaal Bestuur;
  • De uitspraken van de minister van Binnenlands Bestuur inzake draagvlak voor een fusie;
  • Het belang van burgerinspraak zoals uitgesproken in het meerjarenplan 2020-2025, meer specifiek omtrent de fusie tussen Bilzen en Hoeselt;

vraagt de Vlaams Belang-fractie aan de gemeenteraad van Bilzen een volksraadpleging te organiseren met als centrale vraag “Moet onze stad een fusie aangaan met de gemeente Hoeselt?” voordat de definitieve beslissing wordt genomen in het najaar van 2023.

Voorstel van beslissing

Artikel 1

De gemeenteraad van Bilzen beslist een volksraadpleging te organiseren met betrekking tot de fusie van onze stad met de gemeente Hoeselt.

Artikel 2

Tijdens deze volksraadpleging moeten inwoners ‘ja’ of ‘neen’ antwoorden op volgende vraag: “Moet onze stad een fusie aangaan met de gemeente Hoeselt?”.

Artikel 3

Het resultaat zal bepalen of de fusie zal worden voltrokken.

Artikel 4

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit en met de praktische organisatie van de volksraadpleging.

Fractie Vlaams Belang

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF